Hello Quantum Human

“Een nieuwe wetenschappelijke waarheid
zegeviert niet door haar tegenstanders te
overtuigen, maar eerder omdat een nieuwe
generatie opgroeit die er vertrouwd mee is,”
aldus Max Planck.

Tenzij een ‘oude’ generatie toch bereid is om te
ontdekken dat de werkelijkheid misschien wel heel
anders in elkaar steekt, dan we altijd dachten. Want
pas dan wordt de grootste revolutie, die
kwantumfysica teweeg kan brengen, zichtbaar.
Natuurlijk kunnen we passief afwachten tot ons die
nieuwe wetenschappelijke waarheid wordt
voorgeschoteld. Of we nemen zelf actief het voortouw.
Want als jij verandert, verandert alles.

Natuurlijk kun jij in je eentje de wereld niet veranderen. Maar als jij anders naar de wereld gaat kijken, op een andere manier met lijf, leden en bewustzijn omgaat, heeft dat grote impact op jouw gezondheid en geluk. Hoe meer mensen dit ontdekken, hoe meer impact dit zal hebben op de wereld en het beeld dat we ervan hebben. Het is de kracht van de collectiviteit die ervoor kan zorgen dat er meer ruimte komt voor een dialoog, want juist die maakt wetenschappelijke vooruitgang mogelijk. In een wereld waarin klassiek wetenschappelijke aannames verhard zijn tot moderne dogma’s, ontbreekt simpelweg die ruimte. Wetenschappers beamen zelf, dat er vooral nog heel veel is, dat ze niet weten. Wetenschap is nooit af, de natuurkunde zal nooit klaar zijn.

Onderzoek toont nu al aan dat dat opzienbarende verschil tussen die twee werelden – op micro- en macroniveau – lang niet zo strikt is als werd aangenomen. Wetenschappers gingen er lange tijd vanuit dat kwantumverschijnselen geen rol zouden kunnen spelen in warme, vochtige, rommelige omgevingen zoals cellen. De kwantumbiologie heeft echter aangetoond dat er ook kwantumverschijnselen opduiken in biologische processen. De natuur maakt blijkbaar al miljarden jaren enthousiast gebruik van al die vreemde kwantumvaardigheden. Zou het daarom niet juist aannemelijk zijn dat kwantumeffecten ook een rol spelen in ons lichaam? Dat we veel meer zijn dan ons brein? En dat ook ons bewustzijn is ontstaan dankzij de wetten van de kwantumfysica? En wat betekent dit?

Daar komen we alleen achter als we zelf de proef op de som nemen. Het zal er in elk geval toe leiden dat we ons oude, vertrouwde wereldbeeld – deels – moeten loslaten. Want het verandert de manier waarop we leven, leren en werken. Het verandert de manier waarop we in het leven staan en onze kinderen opvoeden. Het verandert de gezondheidszorg en het onderwijssysteem, de wijze waarop we met ons lichaam, ons brein, ons bewustzijn omgaan. Het verandert de manier waarop we met elkaar en de planeet omgaan. Is dat een ramp? Nee. Is dat verwarrend? Ja! Maar het maakt wel de weg vrij voor nieuwe inzichten, een ander perspectief. Want als jij verandert, verandert alles.