Hello Quantum World

De kwantumfysica laat duidelijk zien dat de wereld niet zo materieel en mechanisch in elkaar kan zitten zoals eeuwenlang is aangenomen.

De introductie van de kwanta door Max Planck in 1900, die resulteerde in de kwantumtheorie en het ontstaan van de kwantumfysica, had ons wereldbeeld ingrijpend kunnen veranderen, maar dat is – vooralsnog – niet gebeurd. Omdat de wereld van het allerkleinste deeltje, zoals de kwantumfysica die omschrijft, haaks staat op de wereld zoals wij die zien.

Hello Quantum Human

“Een nieuwe wetenschappelijke waarheid
zegeviert niet door haar tegenstanders te
overtuigen, maar eerder omdat een nieuwe
generatie opgroeit die er vertrouwd mee is,”
aldus Max Planck.

Tenzij een ‘oude’ generatie toch bereid is om te
ontdekken dat de werkelijkheid misschien wel heel
anders in elkaar steekt, dan we altijd dachten. Want
pas dan wordt de grootste revolutie, die
kwantumfysica teweeg kan brengen, zichtbaar.
Natuurlijk kunnen we passief afwachten tot ons die
nieuwe wetenschappelijke waarheid wordt
voorgeschoteld. Of we nemen zelf actief het voortouw.
Want als jij verandert, verandert alles.

Hello Quantum Community

Wie zich in kwantumfysica gaat verdiepen,
raakt al snel het spoor bijster. Hoe meer je
hierover leest of bekijkt, hoe meer je beseft
dat je vooral heel veel niet weet.

Don’t worry! Allesweters bestaan niet. Als full-servicecommunicatiebureau pretenderen wij ook zeker niet
de wijsheid in pacht te hebben. We werken ook niet
met goeroes of coaches die dat wel doen. We
propaganderen ook geen kwantumsprongen of
kwantummedicijnen en we proberen ook niemand te
overtuigen. Wat wij wél doen…